021-886 111 04 - 2620 4741 - 2620 5882 - 2620 6209 - 2620 4056         نام کاربر: وارد نشده اید   ورود به سیستم                         درخواست عضویت
پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی تهران
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
لغو شد نجف 19:00 19:00 IR3408 Iranair
لغو شد دوسلدورف 19:10 19:10 W5101 Mahan
بازرسی گمرک فرود آمد بانکوک 19:18 19:35 TG527 Thai
آماده فرود به موقع پاريس 19:45 19:45 W5107 Mahan
به زمين نشست فرود آمد وين 19:44 19:50 IR716 Iranair
به زمين نشست فرود آمد فرانکفورت 19:40 20:10 IR720 Iranair
لغو شد ايروان 20:25 20:25 EP551 Iran
به موقع قونيه 20:45 20:45 QB2210 Qeshm
به موقع بغداد 20:45 20:45 IR3416 Iranair
لغو شد استانبول 20:55 20:55 QB2214 Qeshm
به موقع دوحه 21:20 21:20 QR498 Qatar
تاخير دارد ارومچي 23:10 21:25 CZ6025 China
به موقع بغداد 21:55 21:55 IR3414 Iranair
به موقع دوبي 22:30 22:30 EK977 Emirates
به موقع بغداد 22:30 22:30 ZV3014 Zagros
به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
لغو شد نجف 23:30 23:30 QB2218 Qeshm
به موقع استکهلم 23:40 23:40 IR712 Iranair