021-886 111 04 - 2620 4741 - 2620 5882 - 2620 6209 - 2620 4056         نام کاربر: وارد نشده اید   ورود به سیستم                         درخواست عضویت
پروازهای خروجی فرودگاه امام
ملاحظات وضعيت مقصد / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
لغو شد استانبول 19:45 19:45 HH7271 Taban
لغو شد بيروت 20:00 20:00 W73202 Wings
آماده پرواز به موقع دوبي 20:05 20:05 EK980 Emirates
در حال مسافرگيری به موقع دهلي 20:10 20:10 W5071 Mahan
پذيرش درب خروج به موقع بانکوک 20:45 20:45 TG528 Thai
پذيرش مسافر به موقع دوحه 22:40 22:40 QR499 Qatar
پذيرش مسافر تاخير دارد ارومچي 00:30 22:45 CZ6026 China
لغو شد دنيزلي 23:45 23:45 JI4821 Meraj