021-75 248 000 - 2620 4741 - 2620 5882 - 2620 6209 - 2620 4056         نام کاربر: وارد نشده اید   ورود به سیستم                         درخواست عضویت

PASAPARK KARATAYهتل پاشا پارک قونيه با اتاقهايي مدرن و اينترنت بيسيم در مرکز شهر قونيه فرار دارد. اتاق هاي هتل پاشا پارک مبلماني زيبا و دکوري الهام گرفته از هنر دارد.
هتل پاشا پارک قونيه در منطقه اي قرار گرفته که از موزه و مقبره حضرت مولانا فقط 400 متر فاصله دارد و ميهمانان ميتوانند به راحتي و پياده از اين مقبره وموزه ديدن کنند
.