021-75 248 000 - 2620 4741 - 2620 5882 - 2620 6209 - 2620 4056         نام کاربر: وارد نشده اید   ورود به سیستم                         درخواست عضویت

DERGAH HOTELهتل درگاه قونيه روبروي مقبره و در فاصله 200 متري از موزه مولانا در منطقه عزيزيه قونيه قرار گرفته است. هتل درگاه با اتاق هايي که منظره مقببره حضرت مولانا را دارند محيطي راحت و زيبا را براي ميهمانان خود فراهم کرده است.

هتل درگاه قونيه با دسترسي راحت و سريع به مقبره و موزه مولانا انتخابي مناسب در مرکز شهر قونيه است.