لیست پکیج های رزسفید

تور آنتاليا 15 , 18 شهريور
4,690,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 15 , 18 شهريور

6شب و 7 روز اقامت در هتل ، بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 5مهر
2,990,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 5مهر

6شب و 7 روز اقامت در هتل ، بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم اطلس گلوبال ، بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی زبان ، ترانسفر فرودگاهی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 10 شب نوروز 96
2,995,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 10 شب نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 10 شب اقامت در هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا نوروز 96
2,365,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 6 شب اقامت در هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا نوروز 96
2,395,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 6 شب اقامت در هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا نوروز 96
2,295,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 6 شب اقامت در هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 6 شب نوروز 96
2,295,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 6 شب نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 6 شب اقامت در هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
آفر تور آنتاليا نوروز 96
2,245,000ریال شروع قیمت
آفر تور آنتاليا نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 6 شب اقامت در هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 11 فروردين
2,220,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 11 فروردين

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل. بیمه مسافرتی. راهنمای فارسی زبان ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 8 شب نوروز 96
2,795,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 8 شب نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک. 8 شب اقامت در هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنكارا 6 شب
1,719,000ریال شروع قیمت
تور آنكارا 6 شب

بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم ترکیش. 6 شب اقامت در هتل به همراه منوی هتل. ترانسفر فرودگاهی. راهنمای فارسی زبان. بیمه مسافرتی. ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 12 فروردين
2,020,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 12 فروردين

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی تلویند. 5 شب و 6 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل. بیمه مسافرتی. راهنمای فارسی زبان ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور استانبول نوروز 96
1,599,000ریال شروع قیمت
تور استانبول نوروز 96

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر . اقامت در هتل . ترانسفر فرودگاهی . یک گشت خرید همراه با نهار . راهنمای فارسی زبان . بیمه مسافرتی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 25 فروردين
1,490,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 25 فروردين

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل. بیمه مسافرتی. راهنمای فارسی زبان ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور آنتاليا 18 فروردين
1,640,000ریال شروع قیمت
تور آنتاليا 18 فروردين

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کرندون. 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل. بیمه مسافرتی. راهنمای فارسی زبان ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج
تور قونيه ويژه شب عرس
2,095,000ریال شروع قیمت
تور قونيه ويژه شب عرس

بلیط رفت و برگشت مستقیم قشم ایر ، تهران - قونیه - تهران ، ترانسفر فرودگاهی ، 4 شب اقامت در هتل و پذیرایی طبق سرویس هتل - بیمه مسافرتی ، راهنمای فارسی ...

 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر فرودگاهی
 • بلیط پرواز
 • گشت و تورهای اختیاری
 • راهنمای فارسی زبان
 • اقامت هتل
مشاهده پکیج